Plats
Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, đối diện số 16 phố Thành Công, Khu tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 100000, Hanoi, Vietnam

Hemsida
bjj.vn

Kontaktperson
David Lapetina / Akio Long

Kontaktpersoner

Hoai Nam Nguyen Manager

Affiliations