Lieu
Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, đối diện số 16 phố Thành Công, Khu tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 100000, Hanoi, Vietnam

Site web
bjj.vn

Téléphone
+33 6 44 05 89 89

Personne en charge
David Lapetina / Akio Long

Personnes de contact

Hoai Nam Nguyen Manager

Affiliations