Pozice
Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, đối diện số 16 phố Thành Công, Khu tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 100000, Hanoi, Vietnam

Webová stránka
bjj.vn

Odpovědná osoba
David Lapetina / Akio Long

Contact Persons

Hoai Nam Nguyen Manager

Affiliations