Locatie
Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Thành Công, đối diện số 16 phố Thành Công, Khu tập thể Bắc Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 100000, Hanoi, Vietnam

Website
bjj.vn

Telefoonnummer
+33 6 44 05 89 89

Verantwoordelijke personen
David Lapetina / Akio Long

Contact Personen

Hoai Nam Nguyen Manager

Affiliations