Sharjah, United Arab Emirates
588 589 508

場所
28 Street 67 - Al Riqa SuburbAl Jazzat - Sharjah - United Arab Emirates, Sharjah, United Arab Emirates

Website
www.shjsdsc.ae

担当者
Taha sakr

連絡する人物

Abdulla Alshaibani Manager
Taha Mousa Manager

Affiliations