Black belt in Jiu-Jitsu
Competed on UAE Jiu Jitsu Federation

Male Gi / Black / Adult / 77KG


Placement 4

Men Ne-Waza / Seniors, (21 years and older) / -94kg


Won Gold

NAS SPORTS 2019 May 23 2019

Male / Black / Adult / 77KG


Won Silver

Male Gi / Black / Master 1 / 77KG # MAIN BRACKET


Placement 5

Male / Black / Master 1 / 83KG


Won Silver