Blue belt in Jiu-Jitsu
Competed on UAE Jiu Jitsu Federation

Male Gi / Blue / Adult / 94KG


Placement 5

Male Gi / Blue / Adult / 85KG


Won Silver

Male Gi / Blue / Adult / 77KG


Won Bronze

Men Ne-Waza / Seniors, (21 years and older) / -85kg


Placement 4

Men Ne-Waza / Seniors, (21 years and older) / -85kg


Placement 4

Men Ne-Waza / Seniors, (21 years and older) / -85kg


Won Gold

Men Ne-Waza / Juniors, U21, (18-20) years / -85kg


Won Bronze