22 Feb - 23 Feb
Normal registration
06 Jul - 02 Feb 02:59

participants

Juvenile Gi Male / White / 60KG

Rashid Al Hosani AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt White
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 46KG

Ibrahim Al Dowais AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 46KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 50KG

Hamdan Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 50KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 55KG

Mohamed AlAmeri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Omar Ali Alsuwaidi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 60KG

Abdullah Al Hammadi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Khalid AbdulAziz AE

Ad 21- Al Qudra
Ad 21- Al Qudra

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Saif Bahayan AE

Ad 21- Al Qudra
Ad 21- Al Qudra

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Hamdan Mohammad AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Abdulla Almarzooqi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Joao Labriola BR

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Sultan Majed Alobeidli AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Abdulla Sami Almentheri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Khaled Mohammed Alshehhi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Mohammed Alassri ALMANSOORI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 66KG

Ali Garunov RU

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2002

KHUZEYFA AL ZIBEYAN RU

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Mohamed Mubarak Alameri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Mahdi Khaled Al Awlaqi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Joao Francisco Bianchi Labriola BR

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Saeed Mohamed AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Hamed Juma Alshamsi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 73KG

Mohammad Alhameli AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Seyedshayan Kazemi IR

LUDUS TEAM INTERNATIONAL
LUDUS TEAM INTERNATIONAL

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Khalifa Alhammadi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 81KG

Khamis Belkuhood AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Humaid Al Ketbi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 81KG
 • Born 2003

SALEM MUBARAK ZAYED AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 81KG
 • Born 2002

Juvenile male NoGi / Blue / Juvenile / 94KG

Hazza Mohammed AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 94KG
 • Born 2002

Ebrhim Mohammed Ibrahimoh AlShehi AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 94KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Male / Blue / 46KG

Ibrahim Al Dowais AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2002

Ahmed Alzaabi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2003

Hamad Alkalbani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2002

Saif AlAli AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2003

Ammar Hamad Aldhaheri AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2003

Ali Alharmi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 46KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Male / Blue / 50KG

Zayed Balahmar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 50KG
 • Born 2003

Mayed Alshehhi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 50KG
 • Born 2003

Hasan Almashgari AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 50KG
 • Born 2003

Hamdan Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 50KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Male / Blue / 55KG

Mohamed AlAmeri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Omar Balahmar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Sulaiman Almarzooqi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Abdulrahman Duqail Balahmar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2002

Abdulla Alalawi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Omar Ali Alsuwaidi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Muhayyer Alshemeili AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Hamed Alblooshi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2002

Abdulla Matar Aldaheri AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Abdulrahman Naji AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

ABDULLA SUHAIL ALDHAHERI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Abdulaziz Al Kaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 55KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Male / Blue / 60KG

Abdullah Al Hammadi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Saif Bahayan AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Khaled Asmail Alali AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Ahmed Alshehhi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Ali Alketbi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Hamdan Mohammad AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Abdulla Almarzooqi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Joao Labriola BR

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Sultan Majed Alobeidli AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Mahdi Khaled Al Awlaqi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Abdulla Sami Almentheri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002

Khaled Mohammed Alshehhi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2003

Mohammed Alassri ALMANSOORI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 60KG
 • Born 2002
Incomplete registrations

Juvenile Gi Male / Blue / 66KG

Ali Garunov RU

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

KHUZEYFA AL ZIBEYAN RU

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Manea Almarzooqi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Mohammed Bin Hajar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Abdulla Almessabi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Mohamed Mubarak Alameri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Joao Francisco Bianchi Labriola BR

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Saeed Mohamed AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Hamed Juma Alshamsi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Saif Alghaithi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Omar Hraiz AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Abdulla Alhasmi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2003

Eissa Albeishi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 66KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Male / Blue / 73KG

Mohammad Alhameli AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Seyedshayan Kazemi IR

LUDUS TEAM INTERNATIONAL
LUDUS TEAM INTERNATIONAL

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Dhiyab Alkasbi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Abdulrahman Al Hamed AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Abdulrahman Alshimmari AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Mohamed Alobeidli AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Sultan Alwahedi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Nasir Humaid AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2003

Hazza Alqubaisi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Khalifa Alhammadi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2002

Mohamed Almansoori AE

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Weight 73KG
 • Born 2002
Incomplete registrations

Juvenile Gi Male / Blue / 81KG

Khamis Belkuhood AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Humaid Al Ketbi AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Saif Almansoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Saeed Alkubaisi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Hamad Alhosani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2002

SALEM MUBARAK ZAYED AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2002

Abdelaziz Alnaqbi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Hamad Binhaidara AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 81KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Male / Blue / 94KG

Hamed Al Hanaee AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2003

Ahmed Abdelhalim EG

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2002

Hazza Mohammed AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2002

Ebrhim Mohammed Ibrahimoh AlShehi AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2003

Mohammed Alharmi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2002

Hamdan Mohamed AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Weight 94KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 40KG

Shaima Almaazmi AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2002

Amna Salim Aldhohoori AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 44KG

Manayer Tariq AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2002

Fatima Nayef Aljneibi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Shamma Haitham Almansoori AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 48KG

Khawla Almaazmi AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 52KG

Marwah Otayan AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2002
Incomplete registrations

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 63KG

Aiman Husain Al Mansoori AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 70KG

Afra Alhosani AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / White / Juvenile / 82KG

Asma Albalooshi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2002

Mahra Mohammad AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 40KG

Athari Khalfan Alshamsi AE

Aaf 12-Al Shiyam School
Aaf 12-Al Shiyam School

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Alyazyeh Alblooshi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Hamda Bamahdaf AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2002

MAITHA KALAF QANNAS SAEED AL DHAHERI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Shamma Kareem Alblooshi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Shejoun Al Menhali AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 40KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 44KG

Noura Saleh Almansoori AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Reem Waleed Almarzooqi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Khadeeja Mohamed Alhammadi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2002

Alia Obaid Saeed Obaid Al Kaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Shamma Bader Sultan Abdulla Almemari AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2002

HANAA SALEH ALI AL-HANAEI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

ALYAA MUBARAK SALEH SALEM ALKARBI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2003

Hamda Alshkeili AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 44KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 48KG

Ahoud Khalifa Alkaabi AE

Aaf 12-Al Shiyam School
Aaf 12-Al Shiyam School

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

Ameera Mabkoot Alkatheeri AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2002

Mohsnah Almenhali AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2002

Meera Messarri Al Dhaheri AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2002

Raghad Rashed Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

TUAIBA FARIS YOUSEF MADHAFAR ALDEREI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2002

Hawra Mansoor Bazakir AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

Mahra Alruwais AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

Afra Alblooshi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 48KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 52KG

Hasa Said Al Ghaithi AE

Aaf 12-Al Shiyam School
Aaf 12-Al Shiyam School

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

Hend Alhammadi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2002

Alanoud Alnuaimi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

Khawla Jumaa Alhosani AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

Meera Mohammed Salem Alkaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2002

Nawal Mohammed Mohammed AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

REHAM QRISH ALNAIMIA AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

Fatema Taaeeb OM

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2002

Mariam Saeed AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2003

Alia Helal Aldhanhani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 52KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 57KG

Shaikha Alraeesi AE

Ajman Jiu Jitsu Club
Ajman Jiu Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2003

Mallika Wadhwani GB

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2002

Ghanima Mohammed Al Shamisi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2002

Sherina Salem Aldhaheri AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2002

SHAMMA THANI ALSHAMSI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2003

Aylla Silva BR

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2003

Shamma Yousef Alkalbani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2003

Hajar Al Marzouki AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2002

Moza Ali Alhammadi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 57KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 63KG

Rem Alobaidli AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

Amal Salem Binzubaa AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

Mouza Mohammed Alkaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

Salama Mubarak Aldhaheri AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

MAHRA AWAD ALI HAMAD ALKAABI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

Amna Alazeezi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

TIF AL MAQBALI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

Shamsa Alameri AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

Reem Almansoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

Fatima Alhosani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

SHAHAD ALALAWI AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2002

Fatima Yousif Alhosani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 63KG
 • Born 2003

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 70KG

Alyazya Husain Almarzooqi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

Baina Almenhali AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2002

Mahra Hader Shraim AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

JEEHAN SALEM MOHAMMED SALEH AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

Shamma Khaled Alghaithi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

Shamsa Gharebi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

Maitha Alsenaani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2003

Mathail Alsenani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 70KG
 • Born 2002

Juvenile Gi Female / Blue / Juvenile / 82KG

Amina Salem Ahmed AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2002

FATIMA HADI KHAMIS ALMANSOORI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2002

Fakhera Almansoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2002

Haya Aljahoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2003

Fatema Abushulaih AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2003

Ousha Humaid Alkaabi AE

UAEJJF Female Training Center
UAEJJF Female Training Center

 • Belt Blue
 • Age Juvenile
 • Weight 82KG
 • Born 2003

Female Gi / White / Adult / 49KG

Safeyya Alzaabi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1993

Rawan Abdullah AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1998

Heyam Gumaan Otayan AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2000

Female Gi / White / Adult / 55KG

MAHRA ALKAABI AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1991

Muna Al Marzooqi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1995

Azza Khuwaidim AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2000

Dzhamilya Garunova RU

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1982

Mona AlZaabi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1981

Aisha Almehairi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2001

Female Gi / White / Adult / 62KG

Shaikha Alkhatari AE

Uaejj Team - Ras Al Khaimah
Uaejj Team - Ras Al Khaimah

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1988

Wod Albairaq AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1995

Sarah Suhail YE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1991

Mooza Al Ali AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1987

Latifa Alfalasi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1997

Fabiane Martins BR

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1979

Ghaliya Alhammadi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2000

Female Gi / White / Adult / 70KG

Azza Al Zaabi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1983

Maryam Al Ali AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1994

Fatma Masood AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1998

Sultana Alagbash AE

Uaejj Team - Ras Al Khaimah
Uaejj Team - Ras Al Khaimah

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1983

Bashayer Ahmed Al Rashdi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 2000
Incomplete registrations

Female Gi / White / Adult / 90KG

Elyazia Al Suwaidi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 1990

Hamda Hussain AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 1987

Anood Safar AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 2000

Fatma Henyami AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 1997

Nada Abdulla Almarzooqi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt White
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 1999

Male Gi / Blue / Adult / 56KG

Zayed Alkatheeri AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2000

Ali Almashgari AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2000

Mohamed Alhashmi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1999

Saeed Alblooshi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2001

Ahmad Moghrabi PS

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2000

Ibrahem Alhammadi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1999

Khalifa Omar Alamoudi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1989

Yahya Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2001

Theyab Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 2000

Female Gi / Blue / Adult / 49KG

Maria Alava EC

Satori Alliance Academy
Satori Alliance Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1989

Shuaa Khamis Alqubaisi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2000

Zahra Aldhaheri AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1999

Maitha Shraim AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2000

Haifaa Almarzooqi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2001

Mona Alblooshi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1999

Reem Abdulla AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2000

Shamma Ibrahim AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2001

Nada Alsuwaidi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 2001
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Adult / 54KG

Khalifa Omar Alamoudi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 54KG
 • Born 1989

Male Gi / Blue / Adult / 62KG

Marwan Almndhareb AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1991

Khalifa Al Hashmi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1996

Humaid Almesmari AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1999

SAIF Aman Al Farsi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2001

Saif Theban AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2000

Awadh Alswaider YE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1981

Abdulrahman Al Awlaqi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1999

Hazzaa Alhassani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1989

Hadi AlHussaini AE

Sharjah Jiu-Jitsu Club
Sharjah Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1991

Abdulla Al Dobaee AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2001

Ghalib Al Mansoori AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2001

Luiz Antonio Ramos Arruda BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2000

Carlos Uruena CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1990

Khalifa Hassan Ahmed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1994

Omar Sulayman AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Female Gi / Blue / Adult / 55KG

Mary Angelie Sanchez PH

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1989

Amna Essa Alblooshi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2001

Sharifa Alnaamani AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2000

Jawaher Al Ali AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2000

Mahra Alhinaai AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2001

Fadila Mohammed Abdulla Alghaithi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2000

Ashwaq Alkhoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1997

Meena Almazrouei AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2001

Alyazyah Alshehyari AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1999

Wadeema Almarzooqi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2000

Wadhi Khalifa Almansoori AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 2001

Male NoGi / Blue / Adult / 60KG

Khalifa Al Hashmi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 60KG
 • Born 1996

Humaid Almesmari AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 60KG
 • Born 1999

Hadi AlHussaini AE

Sharjah Jiu-Jitsu Club
Sharjah Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 60KG
 • Born 1991
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Adult / 67KG

Mobarak Kayyani AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1992

Hlal Naser Almazrouei AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 2001

Jumah Kayyani AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1993

Mayed Alblooshi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1995

Cathal Bogue IE

Marcelo Garcia Jiu-Jitsu
Alliance

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1993

Butti Awad AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1990

Male Gi / Blue / Adult / 69KG

Mobarak Kayyani AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1992

Hlal Naser Almazrouei AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Jumah Kayyani AE

FMAC
FMAC

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1993

Mohamed Ali Alsuwaidi AE

Baniyas Jiu-Jitsu Club
Baniyas Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Tariq Nasser AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1999

Abdulla Almheiri AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1998

Mayed Alblooshi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1995

Butti Awad AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1990

Malek Albraiki AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Mana Albreiki AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Abdulla Aljneibi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1996

Abdelrahman Alketbi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Cathal Bogue IE

Marcelo Garcia Jiu-Jitsu
Alliance

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1993

Issa Chmaissani LB

Arena BJJ - Saudi
Arena BJJ - Saudi

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1997

Jefferson Goteu BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Jerson Rodriguez Hernandez CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1992

Easa Ahmed Bin Darwish Alteneiji AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1995

Mobarak Alkayani AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1993

Mohammed AlMenhali AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 2001

Hassan Suhail Alzaabi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1994

Taman Albreiki AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1993

Jabar Abdullah Khoury AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1991

Female Gi / Blue / Adult / 62KG

Fatma Saleh AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1985

Hessa Alshamsi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2000

Khawla Elhadj AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1999

Bashyer Al Matrooshi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2001

Waad Siyabi OM

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 2001

Fatima Elhouss AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1991

Cristiane Felix BR

Gfteam
Alliance

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1986

Female Gi / Blue / Adult / 70KG

Fatima Alzaabi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1991

Dzhamilia Sheikhova RU

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1989

Shaikha Rashed Alshkeili AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 2000

Shamma Rashed Alshkeili AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 2000

Athari Mohammed Alshamsi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 2001

Ghadeer Albarakani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1989

Nour Alharmoodi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1992

Mariam Al Ameri AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1997

Salma Aljahoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 2001
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Adult / 77KG

Eloy Rodriguez ES

Gfteam
Gfteam

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1987

Hamed Nabil Mohamed Ali PS

Team Gladiators by Primal Gym
Team Gladiators by Primal Gym

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1996

Abdulla Saleh Alhammadi AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 2000

Mohammed Alzaabi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1993

Hamdan Khamis Al Sawaai OM

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1999

Bilal Dadsi FR

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1995

Mahmoud Dawoud AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1998

Abdulrahman Alshehhi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1994

Abdalla Alhammadi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 2000

MAHER ALTAHER AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 2001

Saif Salem Ahmed Alqubaisi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1994

Kian Shamsaee NO

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 2001

Naser Albreiki AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1991

HUMAID YASER HUMAID RASHED ALKAABI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 2000

Saif Ebraheim Ali Hamed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1992

Azziz Salem Suleiman AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1990

Abdulla Alsenaani AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1984

Male NoGi / Blue / Adult / 75KG

Hamed Nabil Mohamed Ali PS

Team Gladiators by Primal Gym
Team Gladiators by Primal Gym

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 75KG
 • Born 1996

Abdulla Saleh Alhammadi AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 75KG
 • Born 2000

Bilal Dadsi FR

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 75KG
 • Born 1995

HUMAID YASER HUMAID RASHED ALKAABI AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 75KG
 • Born 2000
Incomplete registrations

Female Gi / Blue / Adult / 90KG

Fatema Aljallaf AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 2001

Mai Alhammadi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 2001

Mariyam Khalaf Ahmed Alhosani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 2000

Male NoGi / Blue / Adult / 83KG

Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Adult / 85KG

Iman Sadeghibougar IR

LUDUS TEAM INTERNATIONAL
LUDUS TEAM INTERNATIONAL

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1992

Caio Tognini BR

Alliance
Alliance

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1998

MOHAMAD AL KAABI AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1995

MOHAMMAD AL MAZROUEI AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 2000

Ibrahim Altamimi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 2001

Ali Albannai AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1999

Mohammad Mustafa JO

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1990

Haitham Alaqeedi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1986

Abdulaziz Alyaqoubi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1978

Fahad Almansoori AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1998

Jassem Ali AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1983

Saeed Mohammed AlQahtani AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1998

Mohammad Alblooshi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1998

Abubakar Abakarov RU

Al Nasr Jiu-Jitsu Club
Al Nasr Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 2000

Mansoor Alneyadi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 2000

Jabir Abdalla AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1985

Hazza Alshamsi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 2000

Yousef Mohammed Sultan AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1993
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Adult / 94KG

Hamad Yousuf AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1992

Younes Dadsi FR

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1993

Rashed Alzarooni AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1993

ABED AL KAABI AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1992

Alibi Kilybay KZ

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1988

Ahmed Omar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1985

Abdulla Al Saadi OM

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1999

Hassan Saabel AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1990

MOHAMED ALBLOOSHI AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1990

MOHAMED AHMED AL BALOUSHI AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 2000

Suhail Salem Hammad AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1995

Hashel Salem Hashel AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1992

Ali Rashed Ali AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 94KG
 • Born 1997
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Adult / 92KG

Hamad Yousuf AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1992

Hamdan Khamis Al Sawaai OM

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1999

Rashed Alzarooni AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1993

Saeed Mohammed AlQahtani AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1998

Abdulla Al Saadi OM

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1999

Hassan Saabel AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 92KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Adult / 110KG

Surakat Ibragimkhalilov RU

Bbjja
Bbjja

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1988

Abdulla Almansoori AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 2000

Abdullha Alkubaisi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 2000

Ghanem Alshehyari AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1990

Obaid Alhosani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 2000

Mohamed Alhanaee AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1993

Fahad Radhi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1983

Saoud Naseer Ali AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1988

Rashed Alkaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1991

Dawd Ahamed AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1989

Mohammed Abdula Ali AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Adult / 108KG

Ahmed Omar AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 108KG
 • Born 1985

Hassan Alraeesi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 108KG
 • Born 1987

Dawd Ahamed AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Adult
 • Weight 108KG
 • Born 1989
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 54KG

YAHIA ABDALA AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 54KG
 • Born 1985

Male Gi / Blue / Master 1 / 56KG

Haitham Hanawi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 56KG
 • Born 1987

Ghanim Aljabri AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 56KG
 • Born 1987

YAHIA ABDALA AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 56KG
 • Born 1985

Rashid Khamis Ibrahim AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 56KG
 • Born 1987

Male Gi / Blue / Master 1 / 62KG

Mark Mempin PH

Walidbros Team
Walidbros Team

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1986

Ali Hassan AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1987

Thamir Alshamsi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1987

MOHAMED SAEED ABDALLA AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1989

ALI MOHAMED IBRAHIM HASSAN AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1984

Ali Mohammed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 62KG
 • Born 1985

Male NoGi / Blue / Master 1 / 60KG

MOHAMED SAEED ABDALLA AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 60KG
 • Born 1989

ALI MOHAMED IBRAHIM HASSAN AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 60KG
 • Born 1984
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 67KG

Rohit Vijayan IN

UFC GYM Middle East
UFC GYM Middle East

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 67KG
 • Born 1986

HUMAID EISSA JAFFAR AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 67KG
 • Born 1985

Male Gi / Blue / Master 1 / 69KG

Rohit Vijayan IN

UFC GYM Middle East
UFC GYM Middle East

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1986

CLIFRED SURAJ IN

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1989

Yendy Ricardo Cuadrado CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1989

Rashid Hassan Alblooshi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1985

Thamer Saeid Obaid AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1986

Male Gi / Blue / Master 1 / 77KG

Ruperto Dungcan Marquez PH

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1988

Abdulla Mohamed Abdulrahim Mohamed Alhammadi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1984

Sebastien Valey FR

Ufc Gym
Ufc Gym

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1985

Reza Jahed IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1980

Jose Taba Gomez CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1987

Eudis Padilla Vanegas CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1984

OMAR ALMAZROUEI AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1990

Ahmed Mohammed Nassar AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1987

Hammed Nassar Salem AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1985

Abdullah Mohammed Al Hammadi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 75KG

Ruperto Dungcan Marquez PH

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1988

Sebastien Valey FR

Ufc Gym
Ufc Gym

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1985

Reza Jahed IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1980

OMAR ALMAZROUEI AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 83KG

Ali Abbas Khram AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 83KG
 • Born 1988

Male Gi / Blue / Master 1 / 85KG

Helverth Prieto CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1985

Ali Abbas Khram AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1988

Rashed Dawood AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1988

Abdulla Almarashda AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1984

Hassan Ahmed Mohammed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1985

Abdulrahman Alhantoobi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1984
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Master 1 / 94KG

Hussain Al Numairy AE

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1986

Muhannad Mohamed Abdelrahmin Ahmad Alblooshi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1988

Sunatullo Lutfullaev TJ

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1987

Fahad Alsukar AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1987

Hassan Alraeesi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1987

LUIS DE LEON PA

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1986

Waleed Khamis Alkhanbouli AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1984

Ahmed Mohamed Saeed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1989

Mohammed Ali Obaid AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1989

Ali Abdullah Ali AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1988

Jameah Obaid Bakheet AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1989

Tallal Sulayman Saeid AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1987

Kameel Alblooshi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 94KG
 • Born 1986
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 92KG

Hussain Al Numairy AE

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 92KG
 • Born 1986

Abdenaaim Daiham MA

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 92KG
 • Born 1975

MOHAMMAD HASHEL AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 92KG
 • Born 1981

Fahad Alsukar AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 92KG
 • Born 1987
Incomplete registrations

Male NoGi / Blue / Master 1 / 108KG

Surakat Ibragimkhalilov RU

Bbjja
Bbjja

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 108KG
 • Born 1988

Khalifa Ahmad Andeez AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 108KG
 • Born 1985

Waheeb Alamoudi AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 108KG
 • Born 1990

Male Gi / Blue / Master 1 / 110KG

Khalifa Ahmad Andeez AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1985

Ali Ibrahim Alhosany AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Master 2 / 69KG

Humaid Alblooshi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1981

MANSOUR ALREMEITHI AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1983

Ahmed Al Messabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1981

Dimas Ferrer CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1981

Iderman Silva Tellez CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1978

Alexandre Portela Quintero CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1981

Jose Florez Mosquera CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1980

Ferney Ferreira CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1979

HUMAID EISSA JAFFAR AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1985

Male Gi / Blue / Master 2 / 77KG

Ali Albalooshi AE

Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club
Shabab Al Ahli Dubai Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1970

Abdulla Almarzooqi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1983

Jorge Miranda Restrepo CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1980

Faisal Alblooshi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1978
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Master 2 / 85KG

Saeed Mohammed Ali Bin Braihim Almesafri AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1980

Omar Saif Bin Darwish AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1980

Khaled Aldarmaki AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1980

Saeid Mohammed Al Musafari AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1981

Mohammed Ali Mohammed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1983

Male Gi / Blue / Master 2 / 94KG

Abdenaaim Daiham MA

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1975

MOHAMMAD HASHEL AE

Al Wasl Jiu-Jisu Club
Al Wasl Jiu-Jisu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1981

Rashed Alnaqbi AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1979

Amjad Faddah JO

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1980

Osama Almasri JO

Al Nasr Jiu-Jitsu Club
Al Nasr Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1980
Incomplete registrations

Male Gi / Blue / Master 2 / 110KG

Mohammed Alshehi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 110KG
 • Born 1977

Waheeb Alamoudi AE

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Blue
 • Age Master 2
 • Weight 110KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Female Gi / Purple / Adult / 49KG

Shouq Aldhanhani AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1999

Isadora Maggioni BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 49KG
 • Born 1994

Male Gi / Purple / Adult / 56KG

Saleh Al-Dhraibi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1999

Hamad Alblooshi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1996

Obaid Salem Alnuaimi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 56KG
 • Born 1998

Male Gi / Purple / Adult / 62KG

Khalifa Mohammed Lal Nassrati AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1999

Female Gi / Purple / Adult / 55KG

Maha Alhinaai AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1999
Incomplete registrations

Male NoGi / Purple / Adult / 67KG

Bahman Honardar IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1983

Mohammad Saleh Alhammadi AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 67KG
 • Born 1997

Male Gi / Purple / Adult / 69KG

Bahman Honardar IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1983

Mohammad Saleh Alhammadi AE

Al Dhafra Jiu-Jitsu Club
Al Dhafra Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1997

Dhahi Althumairi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1985

Zainallah Alkurbi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1984

Mohamed Al Menhali AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1990

Giovanny Lemos Do Nascimento BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1999

Abdullah Muhammad ALI Musalim AE

Academy not confirmed
Sharjah Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1991
Incomplete registrations

Male NoGi / Purple / Adult / 75KG

Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Adult / 77KG

Mohamed Alamri AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1994

Mohamed Alhammadi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Female Gi / Purple / Adult / 70KG

Asma Alsubaihi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1999
Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Adult / 85KG

Ahmad Almessabi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1977
Incomplete registrations

Male NoGi / Purple / Adult / 92KG

Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Adult / 94KG

Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Adult / 110KG

Hassan Alsaadi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1985

Male NoGi / Purple / Master 1 / 67KG

Saeed Mesmari AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 67KG
 • Born 1980

Vadzim Pukhau BY

Reza Monfaradi BJJ Team - Bahrain
Alliance

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 67KG
 • Born 1973

Male Gi / Purple / Master 1 / 77KG

Oscar Ibrahim PL

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1987

Juan Carlos Diaz CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1980

Male NoGi / Purple / Master 1 / 75KG

Oscar Ibrahim PL

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1987

Male NoGi / Purple / Master 1 / 83KG

Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Master 1 / 85KG

Ahmed Ibrahim Murad Abdalla AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1986
Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Master 1 / 94KG

Incomplete registrations

Male NoGi / Purple / Master 1 / 92KG

Incomplete registrations

Male NoGi / Purple / Master 1 / 108KG

Mohammed Salem Alshamsi AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 108KG
 • Born 1986

Male Gi / Purple / Master 1 / 110KG

Mohammed Salem Alshamsi AE

Emirates Jiu-Jitsu Club
Emirates Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1986

Ahmed Alzoubi JO

Team Gladiators by Primal Gym
Team Gladiators by Primal Gym

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1981

Jasem Ali Alhosani AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1988

Male Gi / Purple / Master 2 / 62KG

Saeed Mesmari AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 62KG
 • Born 1980

Ibrahim Almaazmi AE

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy
Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 62KG
 • Born 1973

Male Gi / Purple / Master 2 / 69KG

Vadzim Pukhau BY

Reza Monfaradi BJJ Team - Bahrain
Alliance

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1973

Lyndon Quindipan PH

Walidbros Team
Walidbros Team

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1980

Wilson Delgado Garcia CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1973

Male Gi / Purple / Master 2 / 85KG

JAMIL ABOU KASEM SY

Team Nogueira Dubai
Team Nogueira Dubai

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1975

Abdulla Alkaabi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1980
Incomplete registrations

Male Gi / Purple / Master 2 / 94KG

Jasim Saeed AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1979

Male Gi / Purple / Master 2 / 110KG

Jony Cruz Rodriguez CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 110KG
 • Born 1982

Abdullah Al Kayyani AE

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Purple
 • Age Master 2
 • Weight 110KG
 • Born 1982

Female Gi / Brown / Black / Adult / 55KG

Aline Coelho BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Brown / Black
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1981

Anna Carolina Carmo Correia BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Brown / Black
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1988

Tamara Rocha BR

Academy not confirmed
Palms Sports JJ Team

 • Belt Brown / Black
 • Age Adult
 • Weight 55KG
 • Born 1988
Incomplete registrations

Female Gi / Brown / Black / Adult / 62KG

Incomplete registrations

Male Gi / Brown / Adult / 77KG

Saoud Alhmmadi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1988
Incomplete registrations

Female Gi / Brown / Black / Adult / 70KG

Larissa Paes BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Brown / Black
 • Age Adult
 • Weight 70KG
 • Born 1996

Male NoGi / Brown / Adult / 75KG

Incomplete registrations

Male NoGi / Brown / Adult / 83KG

Vahid Behrooz IR

Iran Jiu-Jitsu Academy
Iran Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 83KG
 • Born 1989

Male Gi / Brown / Adult / 85KG

Vahid Behrooz IR

Iran Jiu-Jitsu Academy
Iran Jiu-Jitsu Academy

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1989

Hamdan Ahmed Alblooshi AE

Al Ain Jiu-Jitsu Club
Al Ain Jiu-Jitsu Club

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1990

Murilo Lima Tavares BR

Uaejj Team - Ras Al Khaimah
Uaejj Team - Ras Al Khaimah

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1993

Female Gi / Brown / Black / Adult / 90KG

Marcela Caiafa BR

Academy not confirmed
Palms Sports JJ Team

 • Belt Brown / Black
 • Age Adult
 • Weight 90KG
 • Born 1983
Incomplete registrations

Male Gi / Brown / Adult / 110KG

Khalid Alkaabi AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1978

Sultan Al Ali AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Brown
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1991

Male Gi / Brown / Master 1 / 69KG

Musabbeh Al Khateri AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Brown
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1984

Male Gi / Brown / Master 1 / 77KG

WILLIAMS CAMPOS CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Brown
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male Gi / Brown / Master 2 / 77KG

Jose Rios Madrid CO

Commando Group
Commando Group

 • Belt Brown
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1979

Male Gi / Brown / Master 2 / 110KG

Incomplete registrations

Male Gi / Black / Adult / 62KG

ISAAC DA SILVA BR

Uaejj Team - Al Gharbia
Uaejj Team - Al Gharbia

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1993

Vitor Junior BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 62KG
 • Born 1984
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Adult / 60KG

ISAAC DA SILVA BR

Uaejj Team - Al Gharbia
Uaejj Team - Al Gharbia

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 60KG
 • Born 1993

Male Gi / Black / Adult / 69KG

João Bosco Gouveia BR

Academy not confirmed
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1989

Tiago Bravo BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 69KG
 • Born 1986
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Adult / 77KG

Marcos Paulo Costa BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1989

ADRIANO ARAUJO BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 77KG
 • Born 1990
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Adult / 75KG

Bardia Honardar IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 75KG
 • Born 1981
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Adult / 85KG

Faisal Al Ketbi AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1987

Igor Sousa BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 85KG
 • Born 1993
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Adult / 92KG

Incomplete registrations

Male Gi / Black / Adult / 94KG

Incomplete registrations

Male Gi / Black / Adult / 110KG

Ricardo Evangelista BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Black
 • Age Adult
 • Weight 110KG
 • Born 1986
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 1 / 69KG

Rodrigo Siqueira Da Silva BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 69KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Master 1 / 75KG

Tiago Bravo BR

Palms Sports JJ Team
Palms Sports JJ Team

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 75KG
 • Born 1986

Male Gi / Black / Master 1 / 77KG

Magno Machado BR

Uaejj Team - Training Hall
Uaejj Team - Training Hall

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1984

Mohamed Al Qubaisi AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 77KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 1 / 85KG

Thiago Palma BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 85KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Master 1 / 83KG

Christofer Silva BR

Uaejj Team - Al Ain
Uaejj Team - Al Ain

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 83KG
 • Born 1980
Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Master 1 / 92KG

Sidney Da Silva Ramos BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 92KG
 • Born 1982
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 1 / 94KG

Incomplete registrations

Male NoGi / Black / Master 1 / 108KG

Yahia Al Hammadi AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 108KG
 • Born 1985
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 1 / 110KG

Yahia Al Hammadi AE

TEAM 777
TEAM 777

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1985

Igor Silva BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1984

Antonio Peinado BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Black
 • Age Master 1
 • Weight 110KG
 • Born 1982
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 62KG

Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 69KG

Obaid ALKAABI AE

Al Jazira Jiu-Jitsu Club
Al Jazira Jiu-Jitsu Club

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 69KG
 • Born 1977
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 77KG

Bardia Honardar IR

Arte Suave Academy / ASM BJJ
Arte Suave Academy / ASM BJJ

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 77KG
 • Born 1981
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 85KG

Carlos Eduardo Santana BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1979

Bruno Domato De Aragao BR

Academy not confirmed
Palms Sports JJ Team

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1975

Renato Tofolorio BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1982

Mario Goncalves PT

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 85KG
 • Born 1981
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 94KG

Jose Luis Huber BR

Commando Group
Commando Group

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1979

Sidney Da Silva Ramos BR

A.F.N.T
A.F.N.T

 • Belt Black
 • Age Master 2
 • Weight 94KG
 • Born 1982
Incomplete registrations

Male Gi / Black / Master 2 / 110KG

Incomplete registrations