Výsledky

Women U16 / U16 (14-15 years old) / -40kg

Zobrazit více výsledků

Women U16 / U16 (14-15 years old) / -44kg

Zobrazit více výsledků

Women U16 / U16 (14-15 years old) / -48kg

Zobrazit více výsledků

Women U16 / U16 (14-15 years old) / -57kg

Zobrazit více výsledků

Women U16 / U16 (14-15 years old) / -63kg

Zobrazit více výsledků

Women U18 / U18 (16-17 years old) / -40kg

Zobrazit více výsledků

Women U18 / U18 (16-17 years old) / -48kg

Zobrazit více výsledků

Women U18 / U18 (16-17 years old) / -52kg

Zobrazit více výsledků

Women U18 / U18 (16-17 years old) / -57kg

Zobrazit více výsledků

Women U18 / U18 (16-17 years old) / -63kg

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -45kg

1

Wadima Alyafei United Arab Emirates

Al Ain Jiu-Jitsu Club

2

Zahra Aldhaheri United Arab Emirates

Al Jazira Jiu-Jitsu Club

3

Shamma Alhosani United Arab Emirates

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -48kg

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -52kg

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -57kg

1

Shamsa Alameri United Arab Emirates

Al Wahda Club Jiu-Jitsu Academy

2

Maha Al hinaai United Arab Emirates

Al Ain Jiu-Jitsu Club

3

Ariella Freire Brazil

Al Jazira Jiu-Jitsu Club

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -63kg

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -70kg

Zobrazit více výsledků

Women Adults / Adults (18+ years old) / -95kg

Zobrazit více výsledků