Ranking

World Para Jiu-Jitsu Rank Europe

 1. United Kingdom
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 2. United Kingdom
  480
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  2
  0
 3. United Kingdom
  200
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0